Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

   Click để Báo lỗi game

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
580928 11        
580927 26        
580926 62        
580925 25        
580924 47        
580923 65        
580922 76        
580921 63        
580920 63        
580919 90        
580918 68        
580917 68        
580916 31        
580915 56        
580914 88        
580913 35        
580912 84        
580911 65        
580910 57        
580909 58        

X