Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
494503 08        
494502 77        
494501 12        
494500 24        
494499 64        
494498 14        
494497 59        
494496 83        
494495 36        
494494 97        
494493 99        
494492 22        
494491 73        
494490 16        
494489 80        
494488 46        
494487 57        
494486 70        
494485 71        
494484 67        

X