Phiên 664972: Chúc mừng ka**** thắng 196,000 sao    dung_99**** thắng 137,200 sao    Bí kíp "soi dòng" Săn Ngọc - Chiến thắng trong tầm tay! Click ngay!

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

   Click để Báo lỗi game

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
664973 00        
664972 52        
664971 61        
664970 02        
664969 88        
664968 81        
664967 81        
664966 31        
664965 73        
664964 58        
664963 72        
664962 28        
664961 98        
664960 42        
664959 17        
664958 82        
664957 57        
664956 25        
664955 34        
664954 46        

X