Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

Ngọc 1:

Ngọc 2:

CHẴN

Đã đặt: 0

LẺ

Đã đặt: 0

0

0

TRÊN

Đã đặt: 0

DƯỚI

Đã đặt: 0

0

0

Từ 00 đến 49 là dưới, từ 50 đến 99 là trên.

   Click để Báo lỗi game

Phiên KQ Chẵn Lẻ Trên Dưới
559343 18        
559342 20        
559341 03        
559340 58        
559339 73        
559338 32        
559337 78        
559336 25        
559335 31        
559334 78        
559333 94        
559332 50        
559331 74        
559330 16        
559329 31        
559328 25        
559327 52        
559326 24        
559325 66        
559324 57        

X